Các công cụ phần mềm marketing online và SEO hiệu quả

Seo

Để đạt được kế quả thành công trên tất cả các chiến dịch marketing online từ dịch vụ seo tổng thể cho đến dịc vụ quảng cáo trực tuyến thì công cụ hỗ trợ marketing là vô cùng cần thiết và mang đến hiệu quả to lớn cho người làm lĩnh vực này.

Top 10 Web 2.0 có DR 95-100

 1. wix.com
 2. www.weebly.com
 3. www.jimdo.com
 4. penzu.com
 5. www.blogger.com
 6. www.tumblr.com
 7. WordPress.com
 8. sites.google.com
 9. webflow.com
 10. www.strikingly.com

Top 10 isocial có DR 95-100

 1. Facebook.com
 2. instagram.com
 3. twitter.com
 4. linkedin.com
 5. youtube.com
 6. pinterest.com
 7. github.com
 8. vimeo.com
 9. flickr.com
 10. vk.com

Top 4 công cụ Webmaster đứng đầu thế giới:

 1. Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/
 2. Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster
 3. Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/
 4. Baidu Webmaster Tools https://ziyuan.baidu.com/site/

Các công cụ hàng đầu cho dân SEO

Nói đến seo thì nói đến website, từ khóa, … và đo lường tất cả các quy trình đều rất nhiều thời gian và phức tạp thế nên một chiến dịch seo của các SEOer luôn cần các cộng cụ cần thiết nhất định để mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực này. Với Team chúng tôi cũng vậy đã sử dụng đại đa số các công cụ bên dưới cho dịch vụ seo uy tín tại bình dương của khách hàng chúng mình đã và đang mang lại hiệu quả đáng kể.

Top 10 công cụ kiểm tra backlink:

 1. Ahrefs https://ahrefs.com/
 2. Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/
 3. SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/
 4. LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/
 5. SE Ranking https://seranking.com/backlinks-monitoring.html
 6. Sitechecker https://sitechecker.pro/backlinks-tracker/
 7. RankActive https://rankactive.com/
 8. OpenLinkProfiler https://openlinkprofiler.org
 9. RankSignals https://seranking.com/backlinks-monitoring.html
 10. Monitor Backlinks  https://monitorbacklinks.com/

Top 6 công cụ Onpage hiệu quả nhất:

 1. WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/
 2. SurferSEO https://app.surferseo.com/
 3. PageOptimizer Pro https://pageoptimizer.pro/
 4. Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader
 5. Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
 6. SEOquake https://www.seoquake.com/index.html

Top 7 công cụ phân tích từ khóa:

 1. Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner
 2. Google Trends https://trends.google.com/trends/
 3. Keyword Tool https://keywordtool.io/
 4. Uber Suggest https://ubersuggest.io/
 5. WordStream https://www.wordstream.com/free-keyword-tools
 6. KWFinder https://kwfinder.com/
 7. Keywords hitter – Bulk Keyword Tool https://keywordshitter.com

Top 10 công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa:

 1. Google Search Console https://www.google.com/webmasters/tools/
 2. Ahrefs https://ahrefs.com/
 3. SEMrush https://www.semrush.com/
 4. Accu Ranker https://www.accuranker.com/
 5. RankTracker https://www.ranktracker.com/
 6. SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php
 7. Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker
 8. Wordtracker https://www.wordtracker.com/
 9. SerpStat https://serpstat.com/
 10. Advanced Web Ranking https://www.advancedwebranking.com/

Top 4 công cụ kiểm tra tốc độ cho website:

 1. Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
 2. Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
 3. Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/
 4. Webpage Test https://www.webpagetest.org/

Top 3 công cụ kiểm tra website thân thiện trên thiết bị di động:

 1. Lighthouse addon https://developers.google.com/web
 2. Mobile-Friendly Test – Google Search Console https://search.google.com/test/mobile-friendly
 3. mobiReady https://ready.mobi/

Top 5 công cụ phân tích hành vị người dùng và traffic cho website:

 1. Google Analytics https://www.google.com/analytics/
 2. SimilarWeb https://www.similarweb.com/
 3. Heap Analytics https://heapanalytics.com/
 4. FullStory https://www.fullstory.com/
 5. Piwik https://piwik.org/

Công cụ đi backlink – Đăng tin hoặc chia sẽ trên diễn đàn và mạng xã hội

 1. IFTTT https://goo.gl/MnyNwR
 2. GSA https://www.gsa-online.de/
 3. RANKER X https://rankerx.com/homepage/
 4. SEO autopilot https://seo-autopilot.eu/
 5. Scapbox http://www.scrapebox.com/
 6. VFP PRO http://www.allproject.net/
 7. iclick http://seoiclick.com
 8. Fplus https://goo.gl/GteVHC

Công cụ tăng View và Traffic

 1. iclick http://seoiclick.com/Download/iClick_setup.exe
 2. Diabolic Traffic Bot http://trafficbot.diaboliclabs.com/
 3. AISEO https://aisoft.vn
 4. XSEO https://xseo.vn/
 5. Live Traffic https://2pink.org/

Công cụ kiểm tra nội dung trùng lặp:

 1. Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
 2. CopyScape www.copyscape.com/
 3. BuzzSumo www.buzzsumo.com/
 4. Grammarly www.grammarly.com/

Các công cụ khác:

 1. Tạo đường dẫn UTM bằng Excel https://goo.gl/FFsFEs
 2. Tạo đường dẫn UTM của google https://goo.gl/cJkxrK
 3. Rút gọn link Google https://goo.gl/
 4. Bit.Ly https://bitly.com
 5. Công cụ gắn thẻ, mã các loại Google tag manager https://tagmanager.google.com
 6. Cách Fake IP bằng HOLA http://hola.org/
 7. fake ip bằng geoproxy https://goo.gl/vwVbHS

Công cụ thiết kế đồ họa online

 1. Free Pik https://www.freepik.com/
 2. Canva www.canva.com/
 3. DesignBold https://www.designbold.com/
 4. Pencil pencil.evolus.vn/
 5. Fotor www.fotor.com/
 6. Uplevo www.uplevo.com/get-started
 7. BannerSnack https://bannersnack.com
 8. Compressor http://compressor.io/
 9. Animaker www.animaker.com/
 10. GIPHY https://giphy.com/create/gifmaker

Công cụ gắn chatbox cho website:

 1. Live chat – Tawk.To https://tawk.to
 2. Zopim www.zopim.com
 3. Zendesk www.zendesk.com/
 4. Subiz https://subiz.com/vi/
 5. VChat https://vchat.vn/
 6. Fchat https://fchat.vn
 7. manychat.com https://manychat.com\8
 8. Chat30s https://www.chat30s.com

Công cụ chatbot viral:

 1. chatfuel.com https://chatfuel.com
 2. manychat.com https://manychat.com
 3. Harafunel https://harafunnel.com/
 4. ahachat.com https://ahachat.com/
 5. Botbanhang https://botbanhang.vn/

Công cụ tạo phễu khách hàng cho các chiến dịch marketing:

 1. Click Funnels https://www.clickfunnels.com
 2. BuildeAll https://builderall.com
 3. Infusionsoft https://keap.com/infusionsoft

Plugin tạo phễu khách hàng cho WordPress

 1. Wp profit builder http://wpprofitbuilder.com/
 2. Thrive Landing Pages + Thrive Content Builder https://thrivethemes.com/architect/

Công cụ cho chiến dịch email marketing:

 1. MailChimp https://mailchimp.com/
 2. MailGun www.mailgun.com/
 3. Mail-Tester www.mail-tester.com/
 4. Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/
 5. SendPulse https://sendpulse.com/
 6. Constant Contact https://www.constantcontact.com/
 7. Mad Mimi https://madmimi.com/
 8. ReachMail https://reachmail.com/
 9. Aweber https://www.aweber.com/
 10. GetResponse https://vn.getresponse.com
 11. Drip https://www.drip.com/
 12. ActiveCampaign https://www.activecampaign.com
 13. ConverKit https://convertkit.com/
 14. Campaign Monitor https://www.campaignmonitor.com/
 15. Sendy Mail sử dụng dịch vụ gửi mail Amazon https://sendy.co/
 16. SendGird https://sendgrid.com/

Phần mềm quét và lọc email trên group – diễn đàn forum

 1. Phần mềm quét Email trên các web https://goo.gl/j871zt
 2. Phần mềm quét Email trên các web – Hunter https://goo.gl/QJ3Hgh
 3. Phần mềm quét Email trên các web – Akay Scanner https://goo.gl/q8uHR6
 4. Phần mềm quét Email trên facebook – ATP https://goo.gl/nW6tmW
 5. Phần mềm quét Email trên facebook – Fplus https://goo.gl/MpbkKC
 6. Phần mềm quét Email trên facebook – Iclick https://goo.gl/k6koTX
 7. Phần mềm lọc email sống chết – Iclick https://goo.gl/QfVAQN
 8. Phần mềm lọc email sống chết https://goo.gl/wo2e66

Các công cụ cần thiết cho Facebook Marketing:

 1. VFP PRO http://www.allproject.net/
 2. FPLUS https://goo.gl/MpbkKC
 3. ATP SOFTWARE https://sum.vn/allinone
 4. ICLICK http://seoiclick.com/Download/FacebookMarketing_setup.exe
 5. AIFACE https://aifacetool.com/
 6. NINJA http://phanmemfacebookninja.com/
 7. Socinator https://goo.gl/dBJ3Pz

Các công cụ cần thiết cho Zalo Marketing:

 1. ZALO APP MARKETING của Plus24 https://goo.gl/EqXdCh
 2. ZALO APP MARKETING – VFP pro http://www.allproject.net/
 3. ZALO APP MARKETING ATP https://sum.vn/szalo

Các công cụ cần thiết cho Instagram Marketing:

 1. Simple Instagram https://sum.vn/sins
 2. Instagram Plus https://goo.gl/PL5YCJ
 3. VFP pro http://www.allproject.net/
 4. Ninja Instagram https://goo.gl/RmUWWM
 5. Sniper Nuôi Nick Instagram https://goo.gl/4H9nyt

Các phần mềm auto seeding:

 1. Live Plus https://goo.gl/9FoQbX
 2. ATP SEEDING https://sum.vn/spseeding
 3. Ninja Seeding https://goo.gl/kxvbna
 4. Sniper Seeding Facebook https://goo.gl/wtM4Z8

Công cụ chuyển UID sang số điện thoại, email:

 1. VFP PRO http://www.allproject.net/
 2. ATP SOTF WARE https://doituong.com/
 3. FPLUS https://goo.gl/MpbkKC
 4. Sniper Convert UID to SĐT https://goo.gl/fWzE4Q

Các công cụ SMS marketing:

 1. SMS caster https://goo.gl/iFM2qh
 2. Sniper SMS Marketing https://goo.gl/N5rJuK
 3. SMS Marketing iClick https://goo.gl/47c3R4
 4. Viettel ADS https://ads.viettel.vn/giai-phap-onlinesms.html

Công cụ lấy số điện thoại khi khách truy cập vào website:

 1. Laydata https://laydata.com/
 2. Hagency https://goo.gl/7obACJ

Các công cụ Live Stream:

 1. OBS Studio https://obsproject.com/
 2. Live Stream – Iclick https://goo.gl/SDhrWx
 3. Simple Livestream https://goo.gl/qmasWw
 4. Livestream – VFP pro http://www.allproject.net/
 5. Phần Mềm Sniper Share LiveStream https://goo.gl/MssuxK

Các công cụ hỗ trợ cho các chủ shop và người bán hàng online:

Các gian hang thương mại điện tử nên tham gia tại Việt Nam:

 1. Shopee
 2. Lazada
 3. Sendo
 4. Tiki
 5. Akulaku
 6. Adayroi
 7. Vatgia
 8. Web so sánh

Các phần mềm quản lý bán hàng online:

 1. Kiot Việt https://www.kiotviet.vn/
 2. Dantrisoft https://www.dantrisoft.com/
 3. Sapo https://www.sapo.vn/
 4. Nhanh https://nhanh.vn/

Các công cụ giúp quản lý bán hàng fanpage hiệu quả:

 1. Pancake https://pages.fm/
 2. Fpage https://apps.sapo.vn/f-page
 3. Haravan Page https://harasocial.com
 4. Kudoo https://kudoo.net/index.html
 5. Buffer https://buffer.com/
 6. Fchat https://fchat.vn

Bán hàng thì đơn vị vận chuyển là không thể thiếu:

 1. Viettel Post https://www.viettelpost.com.vn/
 2. VNPT http://www.vnpost.vn/vi-vn/
 3. Giaohangnhanh https://ghn.vn/
 4. Boxme https://boxme.asia/vi/
 5. Giao hàng tiết kiệm https://giaohangtietkiem.vn/