Change Cart Buton on Menu Mobile – Mytheme shop

cart button in mobile header mythemshop

[code]

@media screen and (max-width:640px){
#site-header.header-4 #primary-navigation {
margin-top: -40px;
width: calc(100% – 135px);
}}

[/code]

Giới Nguyễn

Giới Nguyễn với kinh nghiệm 10 năm IT và 5 năm làm dịch vụ SEO trên các công cụ tìm kiếm như GG, yandex, bing, … tại Hồ Chí Minh và Bình Dương! Thiết kế website, chạy quảng cáo facebook và ads google.